Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije nastavili su s redovitim kartiranjem gnijezda strogo zaštićenih životinjskih vrsta koje su određene kao indikatorske. Naime, radi izrade objedinjenog izvješća o gniježđenju vrsta koje su proglašene ciljnim  za monitoring na razini Europske unije, Javna ustanova svake godine redovito bilježi podatke o broju gnijezda i  aktivnosti odraslih parova ciljnih vrsta koji su vrlo značajni za očuvanje u postojećem stanju populacije. Tijekom zimskih mjeseci djelatnici Javne ustanove su vršili prikupljanje podataka o novim gnijezdima ciljnih vrsta, te su zabilježili i georeferencirali novo gnijezdo orla štekavca u  šumskom kompleksu Spačvanskog bazena, šumariji Otok.