Na inicijativu predstavnika Veleposlanstva SAD-a u Republici Hrvatskoj, u palači “Srijem” u Vukovaru održan je radni sastanak zamjenika župana Srđana Jeremića s Jordan Penderom, službenicom u političkom odjelu Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu koja je zadužena za praćenje ljudskih i manjinskih prava te migracije.

Jeremić je govorio o stanju i položaju pripadnika srpske zajednice na području Vukovarsko-srijemske županije,  ali se osvrnuo i na stanje ljudskih i manjinskih prava u cijeloj Republici Hrvatskoj. 

Ukazao je da unutar same županije postoje dobri i korektni međunacionalni i međuljudski odnosi, a da je takva situacija i u najvećem broju općina i gradova na području županije. 

„Unazad nekoliko godina napravljeni su određeni pomaci u ostvarivanju zakonom propisanih prava pripadnika nacionalnih manjina i to je nešto što treba istaknuti i pohvaliti. Važno je održati  dosadašnje odnose u suradnji temeljene na međusobnom poštovanju te nastaviti omogućavati pripadnicima nacionalnih manjina da budu ravnopravni članovi društva, poštujući njihovu različitost koju treba promatrati kao bogatstvo jedne multikulturalne i multietničke sredine“

zaključio je Jeremić.