Popis vlasnika objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode u našoj županiji zaključen je i spreman radi financiranja isplate naknade u okviru Projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode u Vukovarsko-srijemskoj županiji“ koja se očekuje do konca tekuće godine. Naime, za sva gnijezda bijele rode koja se nalaze na objektima u vlasništvu fizičke ili pravne osobe na prostoru naše županije osigurana je godišnja naknada od 700,00 kuna koja se isplaćuje kao odšteta za oštećenja na krovištu ili dimnjaku objekta. Projekt se financira iz proračuna Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Vukovarsko-srijemske županije u jednakim omjerima a provodi ga Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima.