Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije svečano je uručilo 370 novopotpisanih ugovora za sufinanciranje projekata namijenjenih podizanju standarda komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima. Na objavljene pozive za dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje u veljači i ožujku pristiglo je 458 zahtjeva za Program održivog razvoja te 84 zahtjeva za Program podrške brdsko-planinskim područjima.

Za Program održivog razvoja lokalne zajednice odabrano je ukupno 300 projekata, dok je za Program podrške brdsko-planinskim područjima odabrano 70 projekata. Ukupna sredstva planirana za ova dva programa u ovoj godini iznose 101 milijun kuna (76 milijuna kuna za potpomognuta i 25 milijuna kuna za brdsko planinska područja).

Od 370 ugovora, uručeno je 29 ugovora jedinicama lokalne samouprave s područja Vukovarsko-srijemske županije, u ukupnom iznosu od 7,85 milijuna kuna.

Tom prigodom zamjenik župana Josip Dabro nazočio je prigodnoj svečanosti potpisivanja i uručenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji će se tijekom ove godine realizirati. Riječ je o sredstvima namjenski usmjerenim prema uređenju i povećanju funkcionalnosti javnih prostora. Ovim značajnim financijskim potporama Vukovarsko-srijemska županija nastavlja trend intenzivnog povlačenja razmjerno visokih iznosa financijskih sredstava iz vanjskih izvora. Nakon uručenja ugovora jedinicama lokalne i područne samouprave, predstavljena je Nacionalna razvojna strategija RH do 2030.

Kako su istaknuli korisnici sredstava, današnje potpisivanje ugovora o sufinanciranju je važno jer ovakvi programi podrške pružaju veliku potporu manje razvijenim krajevima, te izgradnju infrastrukture koja će podići kvalitetu života svih stanovnika. Sredstva su značajna jer omogućuju realizaciju projekata u sklopu zacrtanih ciljeva kao i planiranju proračuna, budući se mogu osloniti na sredstva iz Programa Ministarstva.

Kako je navedeno, u pripremi programa i projekata za razvoj ovih područja nužna je suradnja Ministarstva i JLS kako bi mogli znatnije pridonijeti razvoju ovih područja, koja čine 304 jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja i 85 jedinica lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja na kojima živi gotovo trećina stanovništva Republike Hrvatske.