U maloj županijskoj vijećnici u Vinkovcima dodijeljeni su ugovori ovlaštenicima ribolovnog prava koji su ostvarili pravo na potporu u sklopu Javnog poziva za razvoj i unapređenje slatkovodnog ribarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. „U ime Saveza htio bi se zahvaliti Županiji na potporama koje nam već dugi niz godina iskazuju za naše programe. Kao ovlaštenici ribolovnog prava ta sredstva koristimo prije svega za pokriće troškova poribljavanja, ali i za rad ribočuvarske službe. S druge strane, ribičke udruge sredstva koriste i za svoje redovne aktivnosti, opremanje društava, nabavku opreme, održavanje vodotoka, ribolovnih staza i ribičkih domova“, zahvalio se predsjednik Športsko-ribolovnog saveza Vukovarsko-srijemske županije Zlatko Kobašević napomenuvši kako na području županije ima 3.800 seniora, seniorki te kategorija koje čine kvorum u skupštinama, oko 600 kadeta te 300 natjecatelja raznih kategorija. Na javni poziv ukupno je pristiglo 11, a odobreno deset zahtjeva. Sukladno potrebama podijelili su 22.608,74 eura, od kojih je oko 15 tisuća namijenjeno za poribljavanje voda. Specifičnost Vukovarsko-srijemske županije velik je broj vodotoka, odnosno takozvanih otvorenih voda zbog čega je izuzetno važno uspostaviti kvalitetnu ribočuvarsku mrežu. „Jako puno sredstava ulažemo u rad ribočuvarske službe koja mora biti kvalitetna i jaka, sa stalnim boravkom na ribolovnim vodama kako bi se osigurao red i količina kvalitetne ribe, na dobrobit svih naših ribolovaca i broja članova“, rekao je predsjednik Zajednice športsko-ribolovnih udruga Dunav Vukovar Saša Piljaš. Zakonom o slatkovodnom ribarstvu Županije su dobile određene ovlasti i nadležnosti, a javni poziv raspisan je treću godinu zaredom. „Sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu, ostvarujemo određene prihode koje smo dužni vratiti u unapređenje i razvoj slatkovodnog ribarstva, što na ovaj način i činimo“, kazao je zamjenik pročelnice Upravnog odjela za poljoprivredu Krunoslav Buhač dodavši kako na području županije postoji 53 ribičke udruge koje su članice županijskog Saveza. „Predviđena sredstva su raspoređena sukladno zahtjevima i potrebama ovlaštenika ribolovnog prava, a mogli su ih dobiti, između ostalog, za održavanje vodotoka, kupovinu opreme za ribočuvarsku službu i poribljavanje za koje je otišlo najviše sredstava što me veseli jer riblji fond vrlo često doživljava određene stresove, tako da učestalim poribljavanjem i brigom o vodotocima ćemo doći do zavidnog stanja naših vodotoka“, zaključio je župan Dekanić.