U 2021. godini Vukovarsko – srijemska županija izdvojila je najviše proračunskih sredstava za potpore u poljoprivredi, čak 3.137.727 kuna, što znači da udio izdvajanja subvencije poljoprivrednicima u proračunu za navedenu godinu iznosi 0,29%, podaci su županijskog proračuna za navedenu godinu, istražio je portal Župan.hr. Uz to, uzmu li se u obzir izdvajanja za potpore per capita, na trećem se mjestu također našla naša županija s 21,92 kune po stanovniku županije dok su se ispred nje pozicionirale Varaždinska s 23,63 te Požeško – slavonska županija s 22,45 kuna po stanovniku.

Početkom ožujka  Županija je objavila na savjetovanje Program potpora unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko – srijemske županije za razdoblje od 2023. do 2027., kojim nastoji usmjeriti, poticati i razvijati poljoprivrednike prema samoodrživosti, konkurentnosti, dosljednosti i u konačnici prepoznatljivosti kako na području županije, tako i šire. U prethodnoj godini, kroz brojne javne pozive/natječaje poljoprivrednim i lovačkim udrugama, OPG-ovima, LAG-ovima i ostalim prihvatljivim korisnicima iz sektora poljoprivrede, lovstva i ribarstva dodijeljene su potpore u iznosu od oko 186.000 eura. „U nadolazećem razdoblju Županija će u okviru novog Programa nastojati poticati sve one sektore koji su, nažalost, na razini cijele Republike Hrvatske u zaista lošem stanju – stočarstvo, voćarstvo i povrtlarstvo, a u svom proračunu za navedeno je osigurala oko 230.000 eura“, izvijestila je pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu Magdalena Parat istaknuvši kako su u tekućoj godini osigurana i sredstva za unapređenje razvoja lovstva i ribarstva u iznosu oko 118.000 eura.

U najistočnijoj hrvatskoj županiji glavne gospodarske grane su poljoprivreda i drvni sektor, tako da se i projekti iz navedenih područja nalaze visoko na listi prioriteta. Od iznimne je važnosti strateški projekt Agrotehnološki centar za skladištenje i doradu povrtlarskih i voćarskih kultura (ATC) koji bi po završetku izgradnje i opremanja stvorio bolje uvjete za obavljanje raznih savjetovanja i edukacija, istraživanja i razvoj novih proizvodnih tehnologija te time povećao kapacitete prehrambene industrije. Projekt se u 100%-tnom iznosu, od gotovo 30 milijuna kuna, financira iz Ministarstva poljoprivrede u okviru Razvojnog sporazuma Slavonija, Baranja, Srijem te je u završnim fazama izgradnje i opremanja. U cilju daljnjeg razvoja poljoprivrednog sektora na ovom području dosad su kroz operaciju 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. — 2020. izgrađena dva sustava javnog navodnjavanja Sustav navodnjavanja Blata — Cerna , Cerna (550 ha) čiji su korisnici OPG-ovi jer je riječ o privatnom poljoprivrednom zemljištu  te   Sustav   navodnjavanja Sopot –   Vinkovci, Rokovci (730 ha) čiji je korisnik PIK Vinkovci d.o.o. jer je riječ o državnom zemljištu. Također, do kraja godine u funkciji će biti i dva nova sustava koji se protežu na privatnim i državnim poljoprivrednim zemljištem Sustav navodnjavanja Ervenica, Otok i Privlaka (738 ha) te Sustav navodnjavanja Lipovac, Lipovac (720 ha). Osim izgrađenih sustava u fazi su projektiranja još dodatna dva Sustava navodnjavanja (Tovarnik i Grabovo II) čime bi pokrivenost Vukovarsko-srijemske županije pod sustavima navodnjavanja iznosio nešto više od 5.500ha. „Na ovaj način, Županija pruža stabilan oslonac proizvođačima sa svog područja s tendencijom da svoja sredstva ulažu u izgradnju objekata, a regionalna samouprava sudjeluje u pripremnim fazama koje su poticajne i ohrabrujuće za sve koji se žele baviti proizvodnjom i bolje se tržišno pozicionirati“, zaključila je pročelnica Parat.