U listopadu prošle godine  Hrvatska zajednica županija je pokrenula aplikaciju „Otvoreni proračun“ koja predstavlja daljnji korak u transparentnosti županijskih uprava. Visoka transparentnost županija dokazana je i istraživanjem Instituta za javne financije, gdje su se županije pokazale kao najtransparentnije jedinice, a od ovog tjedna u aplikaciji Otvorenog proračuna dostupni su i podaci Proračuna Vukovarsko-srijemske županije.

Projekt „Otvoreni proračun“ ima dva osnovna cilja. Jedan od ciljeva je da sve županije putem jednostavne aplikacije, na potpuno unificiran način otvore i vizualiziraju županijske proračune po svim klasifikacijama. Drugi je cilj omogućiti županijskoj upravi usporedbu lokalnih i regionalnih proračuna na svim razinama, kao i gospodarskih pokazatelja, te tako pokrenuti kompetitivnost i podići produktivnost i efikasnost rada županijskih uprava.

O podacima koji se mogu vidjeti u Otvorenom proračunu vukovarsko-srijemski župan Božo Galić je istaknuo:

„Namjera je građanima na jednostavan i čitljiv način predočiti podatke o načinu i namjeni potrošnje proračunskih sredstava. Na ovaj način su lako dostupni podaci koji pokazuju kako se koristi javni novac, i ti podaci pokazuju opravdanost postojanosti županija, jer one imaju najbolji uvid što treba stanovnicima koji tu žive. Na taj način želimo potaknuti i građane na sudjelovanje u kreiranju proračuna. „

Otvoreni proračun Vukovarsko-srijemske županije možete pogledati ovdje.