Vukovarsko-srijemska županija u 2021. godini povećala je, u odnosu na godinu prije, sredstva za kulturu za 27,62%, što ju je svrstalo u vodećih pet županija, pokazala je analiza portala Župan.hr napravljena iz podataka o izvršenju proračuna. Rast izdvojenih sredstava za programe i projekte u kulturi nastavio se je i posljednje dvije godine. 

U programu javnih potreba u kulturi Vukovarsko – srijemske županije, odnosno za kulturne programe ustanova i udruga u kulturi, u 2021. realizirano je 234.188,15€. Navedeni se iznos u sljedećoj, 2022. godini, povećao na 259.074,92€ što predstavlja rast od 24.886,77€ (11%) izdvojenih za ranije navedene potrebe. Trend rasta izdvojenih sredstava nastavlja se i u ovoj godini – ukupno predviđen iznos za kulturne programe ustanova i udruga u kulturi iznosi 272.214,48€ (rast od 13.139,56€ u odnosu na prošlu, odnosno 38.026,33€ na 2021. godinu). Programi se najvećim dijelom financiraju putem Javnog poziva koji provodi Upravni odjel za turizam i kulturu, a na ovogodišnja financijska sredstva pretendira više od 150 korisnika s više od 240 prijavljenih programa.

„Aktivnosti u kulturi svake se godine povećavaju, pa zajedničkim kontinuiranim radom odgovaramo na zahtjeve lokalnih udruga i ustanova. Zbog iznimnog bogatstva naše tradicijske kulture, najviše sredstava namijenjeno je manifestacijama toga područja“, rekla je pročelnica Upravnog odjela za turizam i kulturu Tamara Kalistović istaknuvši kako ni ostala područja nisu zanemarena te se sufinanciraju javne potrebe u kulturi u sljedećim djelatnostima i područjima: arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, knjižnična djelatnost, nakladnička i knjižarska djelatnost, audiovizualna djelatnost, dramska i plesna umjetnost, glazbena i glazbeno-scenska umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti, kulturno-umjetnički amaterizam, međunarodna kulturna suradnja i mobilnost, tehnička kultura, kulturni programi nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije te brojna druga kulturna područja.