Vijeće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije obilježilo je svoju krsnu slavu – Sv. Simeona Mirotočivog. Obilježavanje je započelo u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Mohovu gdje je održan vjerski obred, a nastavljeno prigodnim kulturno – umjetničkim programom u svečanoj sali Srpskog doma u Vukovaru.

U svom obraćanju, predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine naše županije Svetislav Mikerević ukazao je na funkciju i zadatke ovog vijeća koji proizlaze iz odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Naveo je najvažnije aktivnosti koje je Vijeće provodilo u protekloj godini te naveo osnovne elemente plana i programa rada za ovu kalendarsku godinu.

U ime Vukovarsko – srijemske županije vijećnicima i prisutnim gostima obratio se zamjenik župana Srđan Jeremić koji je istaknuo da Županija, sukladno svojim zakonskim obvezama, izdvaja sredstva za rad svih manjinskih vijeća i predstavnika koji djeluju na županijskoj razini te radi na očuvanju kulturnog, vjerskog i nacionalnog identiteta svih manjina na svom području.