Vukovarsko-srijemska županija već jedanaestu godinu zaredom provodi „Program usavršavanja managera – PUMA“, u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca.

Hrvatska udruga poslodavaca pruža podršku županiji u edukaciji i usavršavanju menadžera s ovog područja, budući  HUP i poslodavci prate što je potrebno na tržištu u gospodarstvu. Među ostalim cilj je osposobiti što više mladih ljudi kako bi edukacijom i stručnim usavršavanjem stekli praktična iskustva i znanja, te na taj način doprinijeli napretku ovog našeg kraja i gospodarstva.

Program PUMA educira i stručno usavršava poduzetnike kao i nadarene studente završnih godina studija Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Veleučilišta Lavoslava Ružičke u Vukovaru, kroz jednostavne radionice tijekom godine.

Tim povodom, zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije Željko Cirba i zamjenik glavnog direktora Hrvatske udruge poslodavaca Bernard Jakelić potpisali su Ugovor o sufinanciranju „Programa usavršavanja managera-PUMA“ Hrvatske udruge poslodavaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

„Vukovarsko-srijemska županija ulaže u mlade ljude kroz stipendiranje studenata. Imamo dobru suradnju s HUP-om jer poslodavci najbolje znaju kakav im kadar treba. Smatramo da je znanje vrijedno i bitno, a u ovoj teškoj gospodarskoj situaciji i ovaj je program  mali znak da se zajedno može dosta toga napraviti. U našoj je županiji i cijeloj Hrvatskoj trenutno najveći problem iseljavanje mladih i odlazak mladih kadrova, stoga moramo napraviti sve što je u našoj moći, zajedničkim snagama da se ta situacija zaustavi, da mladi ostanu u Slavoniji, Baranji i Srijemu i da ovdje vide svoju perspektivu.“,  naglasio je zamjenik župana Cirba.

„Kroz program PUMA do sada je uključeno preko 2000 polaznika čime ujedno stvaramo jezgru mladih stručnjaka i kvalitetnog kadra za naše gospodarstvo. Činjenica je kako neka zanimanja odumiru i to je neminovno a za neka zanimanja treba dodatna edukacija. Programe slažemo na način da odgovaraju potrebama naših članova, pa moduli obuhvaćaju menadžment, marketing i druge vještine potrebne za unapređenje poslovanja i konkurentnosti kompanija koje posluju na ovom području. U ove naše programe potpuno besplatno uključujemo i studente koji studiraju u Osijeku i Vukovaru i smatram da je to dodana vrijednost ovog programa. Pokrenuli smo i novi program pod nazivom Poslodavci i privatni sektor za mlade gdje sa sveučilištima i visokim školama pokrećemo projekt studentskih praksi koje će se odvijati po tvrtkama članicama HUP-a i gdje će mladi dobiti prigodu da u realnom svijetu vide koje su to potrebne vještine koje će im trebati kad uđu na tržište rada. U program su se uključila sveučilišta i visoke škole iz cijele Hrvatske, pokrenuli smo ga upravo u Osijeku nakon što smo ga tri godine provodili u suradnji s Ekonomskim fakultetom. Program je primijetila i Europska banka za obnovu i razvoj te odlučila sufinancirati ga, a vrijednost ovog programa je i u činjenici da su ga prepoznale i neke zemlje u našem okruženju te zatražile da im prenesemo taj know-how“, dodao je Jakelić.

Uz zamjenika župana Cirbu i zamjenika glavnog direktora Jakelića na potpisivanju Ugovora nazočili su: Ivan Sarić- pravni savjetnik Regionalnog ureda HUP-a Osijek, Zdenko Podolar-pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, Ida Kuić- pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i imovinu, Ivana Buday-predstavnica Centra za pomoć i njegu Primim Vukovar, Tomislav Mihaljević-Luka Vukovar d.o.o. Vukovar, Josip Faletar, predsjednik Uprave Spačva d.d. Vinkovci.