Završna konferencija projekta Virtualni i kulturni turizam-ViCTour održana je u Novom Sadu gdje su predstavljene sve provedene aktivnosti koje su se održale kroz 28 mjeseci provedbe projekta. Projekt je financiran iz Interreg programa prekogranične suradnje Hrvatska Srbija 2014.-2020. čija je vrijednost iznosila 924.327,00 69 eura, od kojih s e85% sufinancira iz EU fondova. Cilj projekta bio je razvoj atraktivne, dinamične i konkurentne turističke ponude u prekograničnim regijama te ojačati i integrirati turističku ponudu Srijema i Srema te tako osigurati bolje upravljanje kulturnom i prirodnom baštinom.

U uvodnom dijelu konferencije s pozdravnim riječima obratila se direktorica Fonda Evropski poslovi, AP Vojvodine Vidosava Enderić ističući dosadašnju dobru i uspješnu suradnju sa Vukovarsko-srijemskom županijom kao i važnost ovakvih turističkih ponuda koji će pridonijeti diversifikaciji dosadašnje turističke ponude i osigurati bolje upravljanje baštinom obiju zemalja.

Ispred vodećeg partnera na projektu, Vukovarsko-srijemske županije obratila se pročelnica UO za turizam i kulturu, Marija Budimir, koja je također istaknula uspješnu suradnju na projektu i zahvalila se svima na uspješno provedenim projektnim aktivnostima.

Ispred partnera, Turističke zajednice Vukovarsko – srijemske županije, direktorica Turističkog ureda, Rujana Bušić Srpak, istaknula je iznimnu vrijednost projekta za podizanje razine atraktivnosti i ukupno obogaćivanje turističke ponude Vukovarsko – srijemske županije, sadržajima koji su jedinstveni u Hrvatskoj.

Voditeljica projekta Magdalena Parat predstavila je sve aktivnosti provedene kroz projekt, a od značajnijih su bili: izrada novog vizualnog identiteta Vukovarsko-srijemske županije koja je pozicionirala ovu županiju kao jedinstvenu i prepoznatljivu turističku destinaciju, nabava free format holograma, izrada aplikacija proširene i virtualne stvarnosti, nabava 6 interaktivnih turističkih info pultova (totema), izrađen web portal, educirano 16 licenciranih turističkih vodiča te mnoge druge aktivnosti.

Voditeljica projekta se na samom kraju konferencije zahvalila svim partnerima i turističkim dionicima koji su kroz 28 mjeseci marljivo i savjesno obavljali sve projektne aktivnosti te odličnom suradnjom i zajedničkim snagama uspješno priveli projekt kraju koji službeno završio ovom Završnom konferencijom.

Završnoj je konferenciji prisustvovala i pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija, Sandra Adžaga, koja je u sklopu ovog projekta bila član projektnog tima.