Posljednji je dan provedbe projekta „Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta“ u okviru kojeg je 440 studenata na nacionalnoj razini sudjelovalo na individualnim i grupnim stručnim praksama u tvrtkama.

U Vukovarsko – srijemskoj županiji projektne aktivnosti, uključujući obje vrste stručne prakse, provedene su u tvrtkama Bjelin Spačva d.o.o. u Vinkovcima i Bjelin Otok d.o.o. u Otoku, kao i u Centru kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj u Gradištu.

Nositelj projekta je Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu s partnerima – Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije, udrugom Slavonski hrast drvni klaster i Centrom kompetencija Vukovarsko-srijemske županije. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 3.902.617,14 kuna, 100% financirano sredstvima Europske unije u okviru Poziva „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ iz Europskoga socijalnog fonda (ESF), Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“. Projekt je trajao 36 mjeseci.

Glavni ostvareni ciljevi su:

  • pružanje podrške povećanju zapošljivosti studenata Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije na tržištu rada putem omogućavanja stjecanja praktičnih vještina za rad kroz unapređenje i provedbu konkretne stručne prakse
  • uspostava Centra za stručnu praksu na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije
  • jačanje kompetencija 55 nastavnika i četiri mentora u suradnji s partnerima iz industrije: Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Centar kompetencija Vukovarsko-srijemske županije i udruga Slavonski hrast drvni klaster.

Provedbom navedenog projekta dogovoren je smjer kojim bi se trebala obavljati individualna i grupna stručna praksa u budućnosti. Zadovoljni profesori i studenti potvrdili su da bi u budućnosti još veći naglasak trebao biti na provedbi stručne prakse kroz individualni pristup studentima te na radu na konkretnim zadacima i rješenjima tehničkih problema. Isto tako, primjetan je i sve veći odaziv tvrtki koje se javljaju i iskazuju interes za provedbu stručne prakse u svojim pogonima i uredima što svakako predstavlja dodatnu motivaciju i poticaj studentima prijaviti se i sudjelovati na provedbi stručne prakse kako bi stekli nove vještine i iskustva neophodna za daljnje obrazovanje i rad kod budućih poslodavaca.