Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Kontakt podaci Županijskog izbornog povjerenstva:

Adresa: Županijska 33, 32 000 Vukovar

Tel: 032 452 514 ; 032 452 529

Fax: 032 452 513

e-pošta: zip.vukovarsko-srijemska@izbori.hr

Web stranica Državnog izbornog povjerenstva: www.izbori.hr