Muzeji

GRADSKI MUZEJ VUKOVAR

Županijska 2
32 000 Vukovar
032/441-270
e-adresa: gmv@muzej-vukovar.hr

http://www.muzej-vukovar.hr/

GRADSKI MUZEJ VINKOVCI

Trg Bana Josipa Šokčevića 16
32 100 Vinkovci
e-adresa: muzej@muzejvk.hr
tel.032/332-504, 332-884, 332-885;
fax: 032/337-701

https://muzejvk.hr/

GRADSKI MUZEJ ŽUPANJA

Savska 3
Županja 32 270
tel.: +385 32 837-101
fax.: 032/838-977
e-adresa: zavicajni.muzej.stjepan.gruber@vu.t-com.hr

https://muzej-zupanja.hr/

Muzej grada Iloka

Šetalište o. Mladena Barbarića 5
32 236 Ilok
tel: +385 32 827 410
info e-adresa: info@mgi.hr
najave e-adresa: najave@mgi.hr
ravnatelj: ravnatelj@mgi.hr

https://www.mgi.hr/

MUZEJ VUČEDOLSKE KULTURE

Vučedol 252
32 000 Vukovar
+385 32 373 930
e-adresa: info@vucedol.hr

https://vucedol.hr/

MUZEJ CVELFERIJE

Toljani  1
32 257 Drenovci
telefon: 032/525-265
e-adresa: muzej.cvelferije@gmail.com

https://www.muzej-cvelferije.hr/