U zagrebačkom hotelu International održana je konferencija u okviru Strategije EU za Dunavsku regiju (EUSDR – EU Strategy for Danube Region), prioritetno područje osam (PP8) „Konkurentnost poduzeća“ pod nazivom „Budućnost Dunavske regije: Zelena tranzicija i kružno biogospodarstvo – Jačanje konkurentnosti i održivosti poduzeća – klimatska neutralnost, opskrba sirovinama i novi poslovni modeli“.

Konferenciju su uspješno vodile koordinatorica PP8 pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nirvana Kapitan Butković te koordinatorica PP8 pri Ministarstvu gospodarstva, rada i turizma Baden-Württemberga Carmen Hawkins, čija su ministarstva zajedno bila nositelji organizacije ove konferencije. Završne zaključke konferencije dali su državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske Hrvoje Bujanović te državni tajnik pri Ministarstvu gospodarstva, rada i turizma Baden-Württemberga dr. Patrick Rapp. Konferenciji su se odazvali brojni sudionici iz Njemačke, Slovenije i Hrvatske od koji se dio njih uključio u online formatu, a raspravljalo se o budućnosti gospodarstva u post-Covid razdoblju te u kontekstu rata u Ukrajini, a naglasak je stavljen na zelenu tranziciju koja se nameće kao odgovor društva na izazove s kojima se suočavamo. Među ostalim, bilo je riječi i o tome kako promjene potiču regije ojačati regionalni razvoj učinkovitijom upotrebom svojih resursa, odnosno preusmjeravanjem svojih gospodarstava prema kružnom bio gospodarstvu.

U radu konferencije sudjelovali su voditeljica Odjela za istraživanje, razvoj i međunarodnu suradnju Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije Vedrana Džoić i voditelj projekata Eko-sustava d.o.o. Mihajlo Nagy. Nakon završetka konferencije u prostorijama rezidencije Njemačkog veleposlanstva u Zagrebu njemački veleposlanik dr. Christian Hellbach upriličio je prijem za sudionike konferencije i članove Strategije EU za Dunavsku regiju kojemu se u svojstvu predstavnika Vukovarsko-srijemske županije pridružio viši savjetnik u Uredu župana Krunoslav Srpak.