U saboru Republike Hrvatske održan je zajednički sastanak zamjenika župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina s članovima Kluba zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru. Teme razgovora odnosile su se na rezultate posljednjeg popisa stanovništva i njihovog utjecaja na ostvarivanje zakonom zajamčenih prava pripadnika nacionalnih manjina te analizu primjene odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u praksi, a od čijeg je donošenja prošlo više od 20 godina.

U ime Vukovarsko – srijemske županije ovom sastanku i raspravi prisustvovao je zamjenik župana Srđan Jeremić.