U organizaciji Koordinacije županijskih savjeta mladih te suradnji sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade i Hrvatskom zajednicom županija, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održana je konferencija „Sadašnjost, a ne budućnost“.

Osiguravanje platforme za razmjenu prakse i kontinuirano informiranje županijskih savjeta mladih, zajednička analiza prisutnih problema mladih te zagovaranje interesa prema institucijama i tijelima vlasti cilj je Konferencije koja je okupila predstavnike županijskih savjeta mladih, čelnike županija te čelnike izvršne vlasti s ciljem povezivanja i kontinuiranog dijaloga s mladima.

Teme razgovora bile su vezane uz zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje te aktivno uključivanje mladih u razvoju lokalne zajednice te kreirane politika za mlade.

U programu su sudjelovale predsjednica županijskog Savjeta mladih Ivana Cindrić te članica Savjeta mladih Ivana Draganić dok je u ime Vukovarsko – srijemske županije prisustvovao pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju Vedran Kurtušić