Muzej vučedolske kulture, u sklopu redovne godišnje izložbe, predstavio je neočekivanu temu izložbe u kojoj je komparacijom tradicijske nošnje baranjskih Šokaca i odjeće žena vučedolske kulture ukazao na elemente koji povezuju tisućama godina udaljene stilove odijevanja.

Autori izložbe su Petra Nikolić i Dario Bošnjak, a stručni suradnici Mirna Šuljug i Mirela Hutinec. Ovu živopisnu izložbu uz brojnu publiku otvorila je bivša dugogodišnja ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar Ruža Marić.

Otvorenju izložbe je u ime Upravnog odjela za turizam i kulturu  Vukovarsko-srijemske županije prisustvovala viša stručna suradnica za turizam Mirna Levaković Lombarović.