U organizaciji Udruga “Zelena Istra” i  “Vukovarski leptirići”, u hotelu “Lav” u Vukovaru održana je tribina pod radnim nazivom ” Iskustva, izazovi i prilike – kako unaprijediti realizaciju prava osoba s invaliditetom?”. Cilj tribine bio je promotriti mogućnosti za unaprjeđenje položaja  i kvalitete života djece i odraslih s invaliditetom na području grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije. 

Na početku tribine prikazan je film “Za(VRT)imo za inkluziju zajedno”, a nakon toga su slijedila izlaganja savjetnika Pravobranitelja za osobe s invaliditetom Maria Burek, pomoćnice pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba gospođe Marinke Bakula Anđelić (primjer dobre prakse Grada Zagreba), zamjenika gradonačelnika grada Vukovara Filipa Sušca dok je u ime Vukovarsko-srijemske županije o tome što Županija poduzima s ciljem pomoći osobama s invaliditetom govorio zamjenik župana Srđan Jeremić

U svom obraćanju, ukazao je na natječaje koje Županija svake godine raspisuje  za (su)financiranje projekata i programa iz područja socijalne skrbi koje provode udruge u Vukovarsko-srijemskoj županiji,  osnivanje Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije,  sufinanciranje programa terapijskog jahanja i aktivnosti pomoću konja za djecu s teškoćama u razvoju,  aktivnostima na rješavanju pristupačnosti objektima osobama s invaliditetom, sufinanciranju opremanja senzorne sobe Odjela fizikalne medicine, rehabilitacije i reumatologije u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici “dr. Juraj Njavro” te osiguranju pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskih posrednika u školama. Osim toga, podržao je aktivnije uključivanje svih dionika koji rade i pomažu osobama s invaliditetom u proces donošenja odluka koji se tiču ove problematike.

„Činjenica da u županiji imamo više od 24 tisuće osoba s invaliditetom govori o potrebi ulaganja dodatnih napora kako bi se njihov položaj i kvaliteta života podigla na jednu višu razinu“, rekao je Jeremić te obavijestio nazočne da je izrada županijske strategije o mogućnostima izjednačavanja osoba s invaliditetom u planu donošenja u nadolazećem razdoblju. Svi sudionici tribine zajednički su zaključili da je potrebna intenzivnija sinergija između državne, regionalne i lokalne vlasti kako bi se napravili značajniji iskoraci.