U organizaciji Zagrebačkog instituta za kulturu zdravlja i Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u  Pastoralnom centru „Sv. Bono“ u Vukovaru održana je 3. hrvatska konferencija o zaštiti i unapređenju zdravlja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “Na prvoj crti zdravlja”. Cilj konferencije je kroz razmjenu spoznaja i konstruktivnog dijaloga pokazati da se stručnim znanjem, kvalitetnom komunikacijom i zajedništvom može pomoći u prevenciji, liječenju,  rehabilitaciji i palijativnoj skrbi braniteljske populacije. 

Projekt “Na prvoj crti zdravlja” predstavljen je prvi put na okruglom stolu u sklopu IV. hrvatskog kongresa o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji s međunarodnim sudjelovanjem koji se održao u Zagrebu 2015. godine. Tada je zaključeno da će se u sklopu navedenog projekta pokrenuti brojne znanstvene, stručne, edukativne i javnozdravstvene aktivnosti posvećene zdravstvenom stanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kao i drugih stradalnika Domovinskog rata. 

Prethodne dvije nacionalne konferencije posvećene ovoj temi održane su 2015. i 2016. godine u Zagrebu i tada su doneseni zaključci o aktivnostima kojima će se ovaj projekt baviti u narednim godinama. Tako je u Osijeku održan 5. hrvatski kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “Na prvoj crti zdravlja” i 2. hrvatski kongres psihosomatske medicine i psihoterapije s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “Zajedno u ratu – zajedno u zdravlju” koji je održan u Karlovcu 2019. godine. Od tada je 104 hrvatske braniteljice i branitelja završilo edukaciju o volontiranju u palijativnoj skrbi te su se kao volonteri priključili u palijativne timove.

Na konferenciji je prisustvovala predsjednica Organizacijskog odbora prof.dr.sc. Marijana Braš, predsjednik Znanstvenog odbora prof.dr.sc. Veljko Đorđević te predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva i predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC Zagreb akademik Davor Miličić. U ime Vukovarsko-srijemske županije konferenciji je nazočio i obratio se okupljenima pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Mario Adamović.