U Poslovno- inovacijskom centru BIC Vukovar održana je danas Prezentacija programa Praksa kod poduzetnika „Poduzmi“.

Radi se o fakultativnom programu, kojeg je Ekonomska škola Vukovar pokrenula za zainteresirane učenike ekonomiste 3.i 4. razreda, koji u svom redovnom programu nemaju praktičnu nastavu.

Došli svi poduzetnici grada Vukovara i grada Vinkovaca, koji sudjeluju u ovome projektu, učenici praktikanti Ekonomske škole Vukovar i njihovi mentori, a želja je bila i pokazati poduzetnicima i javnosti brigu za budućnost kroz nove modele obrazovanja mladih.

Svečanoj prezentaciji nazočila je i v.d. pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje, sport, mlade i demografiju doc.dr.sc. Jadranka Mustapić-Kalić,prof. , koja je i pozdravila sve prisutne.