Vukovarsko-srijemsku županiju posjetili su biskup Srijemske biskupije msgr. Fabijan Svalina i generalni vikar Srijemske biskupije mons. Josip Ivešić koji su na sastanku vukovarsko-srijemskom županu Damiru Dekaniću, zamjeniku župana Franji Oreškoviću, pročelniku Ureda župana Marku Dikoniću, ravnateljici Razvojne agencije VSŽ Zrinki Čobanković te pročelnici Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Katarini Cicvarić predstavili kako živi hrvatska zajednica na području njihove biskupije te predložili potencijalne suradnje kroz povezivanje jedinica lokalne samouprave, udruga i institucija.