U nastupni posjet Vukovarsko-srijemskoj županiji došao je veleposlanik Republike Slovenije Nj. E. Gašper Dovžan koji je, uz svoje suradnike, ekonomskog savjetnika Dušana Pšeničnika te policijskog atašea Srečka Jarca, prisustvovao sastanku sa županom Damirom Dekanićem, održanom u maloj županijskoj vijećnici u Vukovaru.

Hrvatsku i Sloveniju vežu bliska povijest i položaj, puno dobre suradnje, velika robna razmjena u dosadašnjim godinama, a zaključak sastanka svakako je da se suradnja treba povećati na svim poljima.

„Zahvalan sam za gostoprimstvo. Na sastanku sa županom razgovarali smo o gospodarstvu, sigurnosnoj situaciju te mi je župan predstavio potencijale vaše županije. Naravno, kao veleposlanik posjećujem sve županije i volim se upoznati s njihovim izazovima i prednostima. Često dobivamo upite od strane slovenskih poduzetnika, a upoznavanjem ljudi na županijskoj razini i potencijala županija možemo im dati najbolji odgovor i savjet“

rekao je veleposlanik Dovžan ocijenivši današnji nastupni posjet izuzetno uspješnim.

Kao velike prednosti Vukovarsko-srijemske županije naveo je geostrateški položaj, prirodno bogatstvo, turistički  i energetski potencijal, odnosno sve ono što smatra da bi moglo privući potencijalne investitore s područja Slovenije.

„Mislim da su slovenski gospodarstvenici uvijek zainteresirani i traže prilike za ulaganja, a vaša im je županija interesantna jer je, da tako kažem, na putu, odnosno sjecištu prometnih pravaca. Mislim da se tu može stvoriti sinergija mnogih gospodarskih grana, a nakon današnjeg prvog službenog posjeta nadamo se prilici za izgradnju konkretne suradnje i ponovni dolazak“

kazao je Dovžan.

Kao najbolja područja suradnje župan Dekanić naveo je drvnoprerađivačku i prehrambenu industriju, energetski i geotermalni potencijal, razvoj željezničke infrastrukture i turističku ponudu. Konkretnija suradnja, ističe, bit će moguća u sljedećem koraku kada se vidi tko što nudi i potražuje te koje su mogućnosti razvoja.

„Na sastanku smo, kako to i inače činimo pri dolasku novih veleposlanika, razgovarali o gospodarstvu, sigurnosnoj situaciji, prometu, razvojnom potencijalu, sportu, kulturi, turizmu i raznim drugim temama. Ono što želimo postići je da se suradnja maksimalno poveća, da zainteresiramo slovenske gospodarstvenike za ulaganje u našu županiju te da im pokažemo sve ljepote i potencijal naše plodne Slavonije“

istaknuo je župan Dekanić još se jednom zahvalivši veleposlaniku Dovžanu na nastupnom posjetu našoj županiji.

Uz župana Dekanića, sastanku su prisustvovali zamjenik župana Franjo Orešković, pročelnik Ureda župana Marko Dikonić te viši savjetnik – specijalist za međunarodnu suradnju i EU poslove Krunoslav Srpak.