U prostorijama Poslovno-inovacijskog centra BIC Vukovar, a u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca Regionalni ured Osijek u suradnji s Razvojnom agencijom Vukovar: VURA održan je seminar na temu: „Sustavi plaća i nagrađivanja“.

Ciljevi  seminara bili su upoznavanje sa načinima na koji se ljudi mogu plaćati i kako uskladiti strategiju ukupnih plaća, naknada i nagrada sa poslovnom strategijom i financijskim planom poduzetničke organizacije, razumjevanje odnosa unutar sistematizacije poslova i radnih mjesta  izraženih kroz osnovne plaće i naknade te modele, mjere i metrike koji se dizajniraju za potrebe nagrađivanja u obliku varijabilnog dijela plaće i raznih oblika bonusa, te načini kreiranja sustava materijalnog motiviranja kojim se ljudi čine zadovoljnima, potiču na razvoj vještina i stručnosti, na izvrsnost.

Seminar je bio zamišljen kao interaktivna radionica, a predavanje je održao savjetnik za menadžment (CMC) licenciran pri ICMCI (The International Council of Management Consulting Institutes), ovlašteni procjenitelj poslovne izvrsnosti pri EFQM (European Foundation for Quality Management) i ovlašteni računovođa, Nikola Nikšić.

Seminaru je ispred Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni ravoj Vukovarsko-srijemske županije prisustvovao stručni suradnik za regionalni razvoj, Mladen Periša.