U Palači Srijem u Vukovaru v.d. pročelnice Upravnog odjela za međunarodnu suradnju Kristina Černok i zamjenica pročelnice Upravnog odjela za međunarodnu suradnju Zrinka Čobanković održale su sastanak sa predstavnicima tvrtke Teamnet.

Tvrtka se bavi inovativnim tehnologijama te provodi brojne projekte u području zaštite okoliša, prometa i pomorskog sektora. Također posjeduje veliko iskustvo u projektima financiranim iz EU fondova.

Na sastanku se razgovaralo o eventualnoj budućoj suradnji.