Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović sastao se s predstavnicima Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije te im je prezentirao prijedlog Ministarstva za uspostavu sustava gospodarenja otpadom na području dviju županija.

Na sastanku su sudjelovali župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić, zamjenik župana Osječko-baranjske županije Željko Kraljičak, gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava, pročelnik Odjela za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Grada Đakova Damir Burilo, pročelnica Upravnog odjela za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet, zaštitu okoliša i mjesnu samoupravu Grada Osijeka Ljiljana Belajdžić, te predsjednik Uprave društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek  Milan Kamenko.

Ministar Dobrović naglasio je da se nakon donošenja Plana gospodarenja otpadom RH intenzivno krenulo u dimenzioniranje sustava kako bi se utvrdile lokacije  gdje bi trebali biti reciklažni centri sa sadržajima : sortirnica i kompostište te centar za gospodarenje otpadom

„Potrebno je hitno poraditi na uspostavi sustava odvojenog prikupljanja. Vama to neće biti problem jer znam da ulažete napore u tom smjeru i u mnogim gradovima se dobro napreduje. Uz sustav odvojenog prikupljanja moraju obavezno ići zajedno  sortirnice i kompostišta“ – rekao je ministar Dobrović.

Načelno je predloženo da u Osječko-baranjskoj županiji budu četiri takva reciklažna centra, u Vukovarsko-srijemskoj tri, uglavnom u većim gradovima. Prijedlog je Ministarstva da centar za gospodarenje bude jedan, regionalni na lokaciji Orlovnjak gdje bi završavao ostatnidio miješanog komunalnog otpada s područja obje županije. Za realizaciju ovakvog koncepta, koji je sukladan Planu gospodarenja otpadom Republike, na raspolaganju su EU sredstva.

„Ovaj koncept je načelno prihvatljiv, jednostavniji je , jeftiniji i mislim kvalitetniji za građane. Ono što nam je posebno važno jest financiranje projekata, odnosno što veći udio sufinanciranjaod strane EU i nacionalnog fonda.“ – rekao je župan Galić.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava istaknuo je da se predloženi model uklapa i u njihove planove te da su i sami na tragu takvih rješenja, naglasivši značajne rezultate u odvajanju otpada kao i plan izgradnje kompostane.

„ Predloženi koncept je prihvatljiv samo smatram da je za područje tri grada u Osječko-baranjskoj županiji potrebno razmotriti mogućnost izgradnje još jednog reciklažnog centra.“ – dodao je zamjenik župana Kraljičak.

I ostali sudionici sastanka usuglasili su se da prihvaćaju koncept koji je predložilo Ministarstvo. Dogovoreno je da će im Ministarstvo poslati prijedlog projektnog zadatka kojim bi se krenulo u pripremu svih projekata za uspostavu sustava na području te dvije županije.

Na sastanku je spomenuta i potreba rješavanja međusobnih odnosa Fonda i županija glede još uvijek važećih sporazuma iz 2011. godine, kao i potreba konačnog definiranja načina financiranja projekata posebice  izrade dokumentacije i izgradnje RCGO Orlovnjak.