U Osnovnoj školi Stjepana Antolovića u Privlaci započeli su radovi na sanaciji školske zgrade.

Cilj projekta je unaprjeđenje školske infrastrukture, odnosno sanacija zgrade Osnovne škole Stjepana Antolovića u Privlaci te osiguravanje potrebnih sigurnosnih uvjeta za redovno odvijanje nastave i boravak učenika, učitelja i posjetitelja škole, čime će se pridonijeti socijalnoj i demografskoj revitalizaciji Općine, što je jedan od preduvjeta gospodarskog oporavka.

Usred djelovanja vanjskih utjecaja došlo je do znatnog oštećenja i pucanja unutarnjih nenosivih zidova. Zbog nastalih oštećenja potrebna je kompletna izmjena oštećenih nenosivih zidova, podova sa svim potrebnim slojevima te izmjena instalacija vodovoda i kanalizacije i elektroinstalacije.

Nositelj projekta je Vukovarsko-srijemska županija.

Naziv programa:

Program održivog razvoja lokalne zajednice

Naziv projekta:

Sanacija Osnovne škole Stjepana Antolovića u Privlaci

Lokacija građevine: Privlaka, Školska 40, k.č.br. 809, 810, 811, 812, k.o. Privlaka

Ukupan iznos projekta:415.522,85 HRK

Iznos potpore:240.000,00 HRK

Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u ,,Državnom proračunu Republike Hrvatske  za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu” (Narodne novine, broj 140/21) u razdjelu 061, glava 05 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, program 2902 – Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima na aktivnosti  K 549110 – Razvoj potpomognutih područja.

Preostali iznos do ukupnog iznosa projekta osigurat će Vukovarsko-srijemska županija iz vlastitih sredstava.