Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vukovar

organizira Sajam poslova

       26.10.2017.od 10.00 do 14.00 sati

u Dvorcu Eltz,Županijska 2 u Vukovaru

Sajam poslova na jednom mjestu omogućava susret nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja s većim brojem poslodavaca,koji će im predstaviti mogućnosti zapošljavanja i razvoja karijere u njihovim tvrtkama/obrtima.

Osim toga, organiziranjem Sajma poslova Hrvatski zavod za zapošljavanje želi sve sudionike na našem lokalnom tržištu rada potaknuti na promišljanje o važnosti ljudskih potencijala, kao preduvjeta za uspješno poslovanje. 

Posjetitelji Sajma poslova imaju priliku:

  • predati svoju molbu i životopis poslodavcu/kandidirati se na slobodna radna mjesta
  • uspostaviti komunikaciju i predstaviti se poslodavcima
  • prikupiti informacije o poslodavcu, a posebno o njegovim trenutnim i budućim potrebama za zapošljavanjem
  • procijeniti vlastite kompetencije u skladu sa zahtjevima poslodavaca
  • upoznati se s radom i aktivnostima Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri – CISOK Vukovar i koristiti računalni program profesionalnog usmjeravanja Moj izbor
  • dobiti informacije o potrebama za radnicima i uvjetima života i rada u zemljama EU – EURES
  • vidjeti ponudu obrazovanja i usavršavanja na području Vukovarsko-srijemske županije

Poslodavci na Sajmu poslova imaju mogućnost izravnog kontakta s potencijalnim radnicima te na taj način stvaranja vlastite baze posloprimaca čija znanja i sposobnosti odgovaraju području rada kojim se bavi njihova tvrtka/obrt. Osim direktnog kontakta s posloprimcima, poslodavcima se na jednom mjestu omogućava i kontakt s predstavnicima različitih institucija bitnih za poslovanje poduzetnika te sudjelovanje na predavanjima vezanim uz rad i zapošljavanje.

Za sve informacije vezano uz Sajam poslova 2017. možete se obratiti na telefon: 032/599-439 ili na mail: HZZ.vukovar@hzz.hr