Početak  godine djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije provode na terenskom radu tradicionalnog zimskog prebrojavanja ptica močvarica koji ima međunarodni karakter. Cilj je prikupljanje što više podataka o vrstama i brojnosti ptica vodenih staništa i njihovo objedinjavanje kako bi se utvrdilo stanje populacije zabilježenih vrsta. Prebrojavanje  je vršeno na ukupno deset lokacija i utvrđen je najveći broj obične divlje patke,  zabilježene su ukupno 553 jedinke koje su gotovo ravnomjerno raspoređene na mužjake i ženke. Zabilježene su također i 123 liske, 51 mlakuša, 49 kormorana, 18 labudova, 6 sivih čaplji. Kao i svake godine zabilježene su i pojedine strogo zaštićene vrste koje su vrlo rijetke i malobrojne zimovalice na prostoru Republike Hrvatske kao što je velika bijela čaplja koja ima status ugrožene vrste i vodomar. Informacije o tim vrstama, njihovoj prisutnosti i brojnosti su dragocjeni upravo zbog toga što su vrlo rijetke, s ciljem provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode koji bi doveli do oporavka njihove populacije.