Danas je u Vukovaru, u Hotelu Lav, predstavljen projekt „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Grada Vukovara i Grada Iloka te općina Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Nuštar, Tompojevci, Tovarnik i Trpinja“.

Projekt se provodi sukladno strukturnim pravilima Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja te je sufinanciran sredstvima EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Projekt provodi Hrvatski Telekom d.d. (HT), u ulozi Prijavitelja, odnosno Korisnika bespovratnih sredstava, u suradnji s partnerima.  Ukupna vrijednost projekta je 9.699.869 EUR/73.083.666,25 HRK, a iznos sufinanciranja EU iznosi 3.952.434 EUR/29.779.618,94 HRK.

Na današnjem predstavljanju detalja projekta, ciljeva te očekivanoj dinamici izvođenja radova, ispred Vukovarsko-srijemske županije nazočio je voditelj pododsjeka za informatičko i pomoćno tehničke poslove UO za pravne i opće poslove Davor Jović.

Tri cilja projekta su:

  1. Broj dodatnih kućanstava koja imaju širokopojasni pristup od najmanje 30 Mbit/s, ciljna vrijednost: 15.079;
  2. Broj dodatnih stanova kojima je omogućen širokopojasni pristup od najmanje 40 Mbit/s, ciljna vrijednost: 15.156;
  3. Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori za projekte razvoja širokopojasnog pristupa, ciljna vrijednost: 5.747.438 EUR/43.304.074,13 HRK.