Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi sveobuhvatan pregled ugovorenih sredstva iz fondova Europske unije po županijama, za sva tri operativna programa (Operativni program konkurentnost i kohezija, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali i Program ruralnog razvoja), od početka financijske perspektive do zaključno s 31.1.2019. godine. Ono što je vidljivo da sve slavonske županije bilježe porast zahvaljujući Projektu Slavonija, Baranja i Srijem te mjerama iz Programa ruralnog razvoja, što je i očekivano s obzirom na strukturu gospodarstva u tim županijama. Porast ugovaranja projekata u slavonskim županijama očekujemo i u ovoj godini, a na razini cijele države očekujemo ugovorenost od 85% cjelokupnog financijskog iznosa (10,7 milijardi eura).

Dubrovačko-neretvanska županija je najviše ugovorila EU projekata po glavi stanovnika (36.636,88 kn), zatim Ličko-senjska (19.587,61kn), Vukovarsko-srijemska županija (14.883,69kn) te slijede ostale slavonske županije Požeško-slavonska (14.047,88kn), Brodsko-posavska (13.556,55kn) te Virovitičko-podravska županija (13.437,56kn).

U mandatu ove Vlade RH zabilježen je značajan rast ugovaranja projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije. Ugovorena sredstva porasla su s 985 milijuna eura s kraja listopada 2016. godine na 6,75 milijarde eura, što je rast od 585%.

Izdvajamo neke od najvećih ugovorenih projekata:

  1. Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom (Pelješki most), Hrvatske ceste d.o.o.
  2. Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci-Vukovar, HŽ Infrastruktura d.o.o.
  3. Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo-Križevci, HŽ Infrastruktura d.o.o.
  4. Modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka, Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek
  5. Opremanje dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija (medicinskom, nemedicinskom i tehničkom opremom), Ministarstvo zdravstva
  6. Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO), Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar
  7. Centar za napredne laserske tehnike (CALT), Institut za fiziku
  8. Studentski dom Palacin, Veleučilište u Šibeniku
  9. Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt, Grad Rijeka
  10. Arheološki park Vučedol, Muzej Vučedolske kulture

Cjelokupan pregled po županijama i svim operativnim programima nalazi se na razvoj.gov.hr

Izvještaj se odnosi na projekte koji se provode na području samo jedne županije dok projekti koji se provode na području nekoliko županija ili na području cijele Hrvatske nisu prikazani u ovom izvještaju.