Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, organiziralo je 15. studenog 2022. godine online radionicu za nadležna tijela u županijama i Gradu Zagrebu, a vezano za primjenu Pravilnika o gospodarenju otpadom (”Narodne novine”, broj 106/22) te kontrolu i verifikaciju podataka Registra onečišćavanja okoliša (ROO). Pred nadležnim Ministarstvom sudjelovali su djelatnici Zavoda za zaštitu okoliša i Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom nadležni za gospodarenje otpadom. Na navedenoj radionici predstavljen je novi Pravilnik o gospodarenju otpadom sa naglaskom na dozvole za gospodarenje otpadom i Očevidnik sakupljača i oporabitelja. Također, bilo je govora o upisu u Očevidnik nusproizvoda i Evidenciju prijevoznika, trgovaca, posrednika i reciklažnih dvorišta. Predstavljena je i nova aplikacija OGO (Očevidnik gospodarenja otpadom), odnosno podnošenje zahtjeva i registracija novih i postojećih korisnika (upute na https://mingor.gov.hr/?id=7589&pregled=1&datum=Thu%20Aug%2026%202021%2009:48:46%20GMT+0200%20(Srednja%20Europa%20-%20ljet.%20vrij.). Predstavljen je novi Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (”Narodne novine”, broj 3/22) i novosti u aplikaciji baze ROO te korištenje Elektroničkog očevidnika o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO) u kontroli kvalitete podataka ROO, a bilo je govora i o komunalnom otpadu i novom OZO obrascu. Na online radionici sudjelovali su iz Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Vukovarsko-srijemske županije Nataša Radojčić, zamjenica privremene pročelnice, Ivan Bakoš, voditelj Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode kao i djelatnice Ančica Vodanović i Megi Nujić.