Povodom 30. obljetnice osnutka i početka službenog poslovanja Vukovarsko – srijemske županije, Državni arhiv u Vukovaru i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar predstavili su izložbu „Prošlost, sadašnjost i budućnost Vukovarsko – srijemske županije u riječi i slici“ koja za cilj ima podsjetiti znanstvenu i stručnu javnost na publikacije dvije navedene institucije kojima je, zahvaljujući svojoj dalekovidnoj i uspješnoj kulturnoj strategiji, znatan obol dala i Vukovarsko–srijemska županija.

„Ostvarena je zaista kvalitetna i konstruktivna suradnja svih ovih godina, posebice kada su teme bile vezane uz Domovinski rat, Bitku za Vukovar i održivi razvoj naše županije. Međutim, moram istaknuti da su činjenice, odnosno potkrijepljene i potvrđene informacije, najvrjednije u cijeloj priči i na tome vam zahvaljujem“, rekao je zamjenik župana Franjo Orešković čestitavši Državnom arhivu Vukovar i Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar na dosadašnjem radu, uz želju za puno uspjeha u budućnosti. Državni arhiv u Vukovaru osnovan je 11. siječnja 2007. „kao područni državni arhiv, koji obavlja arhivsku službu na području Vukovarsko–srijemske županije“.Dovršenjem projekta rekonstrukcije, obnove, izgradnje i opremanja nove arhivske zgrade u Vukovaru i projekta adaptacije, opremanja i energetske obnove zgrade Arhivskog sabirnog centra u Vinkovcima osigurani su, sukladno suvremenim arhivističkim standardima i načelima, adekvatni uvjeti za prikupljanje, čuvanje, zaštitu, obradu, sređivanje i korištenje „domicilnog“ arhivskog gradiva, kao i uvjeti za njegovu znanstveno–stručnu valorizaciju, istraživanje, interpretiranje i baštinsku promidžbu. U proteklih petnaest godina, otkako samostalno djeluje, Arhiv je realizirao više desetaka kulturnih i znanstvenih programa te projekata. U tom su smislu objavljeni arhivski izvori i znanstvene studije dragocjeni za istraživanje novovjekovne i moderne povijesti Vukovara i Srijema, a osmišljene su i javnosti predstavljene i brojne tematske izložbe te arhivsko–pedagoške radionice. Od 2006. veliku im pomoć pruža Područni centar Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Vukovaru, s kojim stalno surađuju na temama iz zavičajne i suvremene povijesti te demografskim, društvenim, kulturološkim i drugim temama važnim za Vukovarsko–srijemsku županiju i grad Vukovar.