U Županji je održan posjet gradilištu projekta „Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške“. Prirodna katastrofa u svibnju 2014. na području Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije, točnije na dijelu istočne Posavine, premašila je sve do sada zabilježene poplavne događaje. Posljedica je to propuštanja i prodora lijevoobalnih savskih nasipa na dvije lokacije, u blizini Rajeva Sela i naselja Račinovci. Prodorom nasipa i poplavljivanjem okolnog područja uzrokovana je velika ljudska i materijalna šteta, a procijenjena je na oko 1,8 milijardi kuna. Sve je to bio osnovni motiv velikog projekta „Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške“ kojeg su danas posjetili vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić, županjski gradonačelnik Damir Juzbašić, direktor Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu Davorin Piha te ostali sudionici projekta.

„Poznato je koliko je sigurnosti stanovništvu donio projekt “Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške”, ne samo od životne ugroženosti nego i u gospodarskom smislu, odnosno zaštiti objekata i površina. Operativa koja je radila na realizaciji ovog ogromnog projekta, vrijednosti oko 49 milijuna eura, izuzetno korektno, dobro i na vrijeme obavlja svoj dio i ovom im prilikom zahvaljujem na dobro odrađenom poslu. Vrijedi spomenuti da se kroz projekt osim samog jačanja nasipa radilo i na modernizaciji prostora uz nasip, radi bolje komunikacije te obrane od potencijalnih ugroza u nadolazećem vremenu za koje smo svi svjesni da su moguće jer klimatske prilike ne možemo kontrolirati i sve one kalkulacije koje su u prošlosti vrijedile, polako izlaze iz upotrebe“, rekao je ovom prigodom župan Dekanić.

Hrvatske vode pripremu projekt pokrenule su 2015., na cijelom potezu od granice s Republikom Srbijom do Nove Gradiške, kako bi se osigurala ujednačena razina sigurnosti nasipa uslijed hidrauličkog sloma temeljnog tla, te omogućio prikladan pristup nasipu radi provedbe mjera obrane od poplava i preventivno učinkovitije održavanje nasipa.

Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 49 milijuna eura. Od ugovorenih 170,65 km modernizacije nasipa, do danas je 131,05 km u potpunosti izvedenih dionica, što iznosi oko 77% ukupnog dijela.

U Vukovarsko-srijemskoj županiji sve dionice su završene, te ukupna duljina moderniziranog lijevoobalnog savskog nasipa iznosi 48,5 km, u koje se ne ubrajaju dionice koje su obnovljene i modernizirane odmah nakon poplavnog događaja u razdoblju od 2014. do 2016., a odnosi se na dionice Račinovci, Rajevo Selo, Topola, Bošnjaci i Štitar.

Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.