Projekt aWEB – ulaznica farmerima u svijet interneta je zajednički projekt informacijskog sustava u poljoprivredi Agroklub i Vukovarsko-srijemske županije sa zajedničkim ciljem da se poljoprivrednim proizvođačima sa područja Vukovarsko-srijemske županije koji imaju finalne proizvode za tržište osigura tržišna prezentacija putem vlastitih internet stranica.

Završna prezentacija projekta a WEB u organizaciji Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj i Informacijskog sustava u poljoprivredi Agroklub Osijek održati će se 16. prosinca 2016. godine s početkom u 10.00 sati u Velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije, Glagoljaška 27 u Vinkovcima.