Geološki spomenik prirode „Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru“ predstavlja geokronološki zapis klimatskih promjena koje su se zbivale u posljednjih sto pedeset tisuća godina, odnosno tijekom posljednjeg ledenog doba. Na prapornom profilu lako je uočiti zatopljenja unutar ledenog doba u obliku tamnijih pruga na svijetlom praporu. Istraživani profil ima veliku znanstvenu, povijesni i obrazovnu vrijednost, te je nazvan po svom prvom istraživaču  Dragutinu Gorjanoviću-Krambergeru. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 2012. godine, Rješenjem je preventivno  zaštitilo  lokalitet u kategoriji geološkog spomenika prirode a  na prijedlog Javne ustanove Vukovarsko-srijemske županije pokrenut je postupak trajne zaštite početkom 2015. godine. Nakon dvogodišnje administrativne procedure, napokon je i trajno zaštićen Odlukom Županijske skupštine na 34. sjednici održanoj 11. travnja 2017. godine.  Javna ustanova Vukovarsko-srijemske županije uredila je lokalitet geološkog spomenika prirode za ukupnu javnost izgradnjom pristupne poučne geološke pješačke staze i postavljanjem informacijsko-edukacijskih ploča financiranih iz IPA CBC HUHR prekograničnog programa suradnje Mađarska-Hrvatska kroz Projekt „Tri rijeke=jedan cilj“.  Voditelj projekta uređenja bio je Mario Raguž, djelatnik Javne ustanove  a sudjelovalo je šest hrvatskih županija koje se nalaze u obuhvatu prekograničnog rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav“ i nacionalni park „Duná-Drava“ u Mađarskoj.