Institut za javne financije predstavio je rezultate sveobuhvatnog istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od studenog 2020. godine do početka travnja 2021. godine.

Vukovarsko-srijemska županija osvojila je maksimalan broj bodova i time dobila priznanje za transparentnost županijskog proračuna.

Na internetskim stranicama Instituta za javne financije objavljena je interaktivna karta s rezultatima i podacima o svim županijama, gradovima i općinama, odnosno rezultatima njihovih prihoda, rashoda, deficita/suficita, te njihov dug i transparentnost.

U nastavku se nalazi link interaktivne karte:

http://www.ijf.hr/transparentnost-2021/karta/