Prijenos svečanog programa počinje u 11,30 sati

Klikni na link:

LINK – Svečani program povodom Dana Vukovarsko-srijemske županije – UŽIVO