U tijeku je zaprimanje prijava i priprema dokumentacije za popis vlasnika objekata na prostoru Vukovarsko-srijemske županije koji imaju pravo na naknadu u sklopu Projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode u Vukovarsko-srijemskoj županiji“ koji provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima. Za sva gnijezda bijele rode koja se nalaze na objektima u vlasništvu fizičke ili pravne osobe na prostoru naše županije osigurana je godišnja naknada od 700,00 kuna koja se isplaćuje kao odšteta za oštećenja. Vlasnici objekata koji žele ostvariti pravo na naknadu trebaju pripremiti potrebnu dokumentaciju koja se sastoji od vlasničkog lista za objekt, kopije osobne iskaznice i kopije računa na koji se treba izvršiti uplata. Nakon toga se treba javiti voditelju projekta u Javnu ustanovu Mariu Ragužu (mob.099/2642693), koji priprema Izjavu i Evidencijski list vlasniku na potpis te fotodokumentira gnijezdo i bilježi koordinate GPS uređajem.