U velikoj županijskoj vijećnici u Vukovaru održana je prezentacija Mjera aktivne politike zapošljavanja za 2024. godinu iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje poslodavcima s područja HZZ Područnog ureda Vukovar, a sve s ciljem informiranja javnosti.

Kroz prezentaciju djelatnice Područnog ureda Vukovar predstavile su uvjete i načine provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja za ovu godinu, a koje su usmjerene na poticanje zapošljavanja, usavršavanje i prekvalifikacije zaposlenih, obrazovanje i osposobljavanje nezaposlenih za potrebe određenog radnog mjesta, očuvanje radnih mjesta i poticanje mobilnosti radne snage.

„Hrvatski zavod za zapošljavanje svake godine, nakon donošenja uvjeta i kriterija za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja, provodi informiranje poslodavaca. Danas smo ovdje kako bi prezentirali nove mjere aktivne politike zapošljavanja za ovu godinu, a koje su namijenjene poslodavcima, nezaposlenim osobama i ostalim tražiteljima zaposlenja, a usmjerene su na zapošljavanje, samozapošljavanje i osposobljavanje“

rekla je predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Vukovar Jasna Kolar naglasivši kako je od kraja 2016. do 2023. u mjere aktivne politike zapošljavanja na razini Hrvatske uključeno više od 249 tisuća korisnika i za tu je namjenu utrošeno više od milijardu i 110 milijuna eura. Na području koje pokriva Područni ured Vukovar od 2013. do 2023. uključeno je 16.514 osoba i za tu je namjenu utrošeno 30,6 milijuna eura.

Poslodavci su na ovaj način dobili sve potrebne informacije vezane uz ostvarivanje pojedinih potpora, a na samom kraju predavanja imali su priliku pitati djelatnice HZZ-a sve što ih je dodatno zanimalo.

U ime Vukovarsko-srijemske županije okupljene je pozdravio zamjenik župana Franjo Orešković.