U prostorijama Državnog arhiva u Vukovaru, povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.- 2023., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Državni arhiv u Vukovaru predstavili su Zbornik radova Vukovar ‘91. Uzdarje slobodi – povijest, sjećanja, identiteti, integracije. Zbornik su uredili dr. sc. Dražen Živić i dr. sc. Sandra CvikićPozdravnu riječ uputili su ravnatelj Državnog arhiva u Vukovaru Petar Elez i ravnatelj Instituta Ivo Pilar prof. dr.sc. Željko Holjevac.Zbornik su predstavili: ravnatelj DAVU Petar Elez, izv. prof. dr. sc. Anita Dremel, Filozofski fakultet Osijek i urednica dr. sc. Sandra Cvikić, PC Vukovar, Institut Pilar. Za kraj programa zahvalnu riječ uputio je  dr. sc. Dražen Živić, urednik, pomoćnik ravnatelja Instituta Pilar. Program su obogatile glazbene točke: Klavir i gitara, učenici Glazbene škole Vukovar. Ovaj Zbornik iznosi nove činjenice o Vukovaru ‘91. dajući novi i dublji doprinos sveobuhvatnijem promišljanju Vukovarske bitke, ističući pritom važnost iskustva „vukovarskih sto dana“ za razumijevanje kompleksnosti društvenih procesa u Hrvatskoj i formiranja modernog hrvatskog nacionalnog i kulturnog identiteta.

Programu je u ime Upravnog odjela za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije prisustvovala Anamaria Mišić.