Muzej grada Iloka i Hrvatska akademija znanosti i umjetnostiu Dvorani Nikole Iločkog predstavili nove sveske Benešićeva Rječnika hrvatskog književnog jezika od preporoda do I. G. Kovačića.

U uvodnoj riječi govorila je ravnateljica Muzeja grada Iloka, Maja Barić, o Rječniku iz Centra za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima govorila je dr. sc. Anica Bilić, a ispred Zavoda za lingvistička istraživanja HAZU, Zagreb, izlagale su urednica i priređivačica novih svezaka Benešićeva Rječnika, dr. sc. Anja Nikolić-Hoyt, te priređivačice dr. sc. Ivana Filipović Petrović i dr. sc. Bojana Schubert.

Predstavljanju je ispred Vukovarsko-srijemske županije prisustvovala viša stručna suradnica za turizam u Upravnom odjelu za turizam i kulturu  Mirna Levaković Lombarović.