U organizaciji Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima, predstavljena je knjiga Ivana Filakovca „Župa Retkovci 1898. – 1902.“ u Vinkovcima i Retkovcima. Knjigu su predstavili akademik, glavni urednik te voditelj Odsjeka za etnologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu Dragutin Feletar, urednica i priređivačica te upraviteljica Centra za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima  dr. sc. Anica Bilić, stručna suradnica, stručna savjetnica u Odsjeku za etnologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu dr. sc. Klementina Batina i stručna suradnica, muzejska savjetnica u Zavičajnom muzeju Stjepan Gruber u Županji mr. sc. Janja Juzbašić. U programu su sudjelovali: Vesna Šinjori iz Retkovaca i KUD Ivan Goran Kovačić iz Ivankova.

Ivan Filakovac (Prkovci, 1858. – 1922.), istaknuti hrvatski pučki učitelj, pedagog i etnograf, službovao je u više seoskih mjesta širega prostora slavonske Posavine, na brodskom, županjskom i vinkovačkom području. Objavio je od 1892. do 1911. sedam članaka u onodobnim pedagoškim časopisima.  Njegov najveći doprinos znanosti opsežan je etnografski rukopis o selu Retkovci, koji se čuva u arhivi Odsjeka za etnologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. U njemu je na vrstan način opisao razne teme iz područja tadašnjega seoskoga tradicijskoga društvenoga i kulturnoga života. Tek je manji dio građe objavljen u tri navrata (1905., 1906. i 1916.) u Zborniku za narodni život i običaje. U knjizi Župa Retkovci konačno se kritički nakon 120 godina objavljuje cjelokupan rukopis. Uz etnografsku, rukopis ima i iznimnu dijalektalnu vrijednost jer je Filakovac opisao tradicijsko društvo i kulturu na izvornom arhaičnom staroštokavskom ekavskom govoru lokalne seoske sredine.  Predstavljanju etnološke monografije Ivana Filakovca Župa Retkovci 1898. – 1902. prisustvovao je zamjenik pročelnice Upravnog odjela za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije Viktor Lukačević.