U sklopu obilježavanja Europskog tjedna u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u organizaciji Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU poslove i Savjeta za Europske Integracije Vukovarsko-srijemske županije, u prostorijama Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru održano je predavanje: Hrvatska i fondovi EU.

Predavanje je održala Helena Valentić, viša savjetnica za međunarodnu suradnju i EU poslove. Studentima su predstavljeni Europski strukturni i investicijski fondovi – ESI fondovi i operativni programi koji su okvir za korištenje ESI fondova u Republici Hrvatskoj. Posebno su istaknuti razvojni dionici s područja Vukovarsko-srijemske županije, razvojne agencije i LAG-ovi, koji svakodnevno aktivno rade na EU projektima. Studenti su mogli saznati koliko rada  i truda stoji iza uspješno prijavljenog  i provedenog projekta, a s obzirom na sve veću usmjerenost javnog i privatnog sektora prema EU fondovima, gđa. Valentić je istaknula kako to područje za studente predstavlja veliku mogućnost zapošljavanja, ali i napredovanja, poslije završetka školovanja.

U drugom dijelu predavanja studentima je kao primjer dobre prakse predstavljen projekt „Modernizacija kurikuluma Vježbenička tvrtka“. Projekt je predstavila gđa. Vedrana Džoić, viša voditeljica projekta u Agenciji za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o.  Studenti su saznali detalje o samom natječaju, izvorima financiranja, aktivnostima koje su se provodile u okviru projekta, te ono najvažnije, sve o uspješnim rezultatima projekta. Naglasila je kako pojedinačni projekti ne mogu riješiti sve probleme s kojima se susrećemo, ali kako svaki od njih doprinosi poboljšanju gospodarske slike naše županije i pozvala studente da iskoriste mogućnosti koji im se pružaju.

Profesori i studenti su bili zadovoljni pruženim informacijama, ocjenjujući ovakva predavanja iznimno korisnima. Interes za daljnje informiranje o mogućnostima koje im pružaju EU fondovi je zaista velik i postoji želja, ali i potreba, za što boljom suradnjom Veleučilišta s ostalim razvojnim dionicima, istaknula je prodekanica za nastavu vukovarskog veleučilišta, prof. Mirjana Nedović.