Poziv za sufinanciranje organiziranja dječje škole folklora i tambure