Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i drugih ovisnosti Vukovarsko-srijemske županije povodom obilježavanja Dana mentalnog zdravlja dana 10. listopada 2019. godine raspisalo je nagradni natječaj „Lajkaj stvarni svijet , a ne virtualni“ za najbolji video rad za sve učenike osnovnih i srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije, te je istima upućen poziv za sudjelovanje.

Tema radova koji se podnose na natječaj treba biti prevencija ovisnosti o internetu i društvenim mrežama.

Cilj natječaja je da učenici svojom kreativnošću, maštom i aktivnim sudjelovanjem afirmiraju pozitivne, zdrave stavove i životne odabire, ali i ukazivanja na važnost mentalnog zdravlja najranjivije populacije djece i mladih, te prevencija mentalnog zdravlja.

Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i drugih ovisnosti Vukovarsko-srijemske županije povodom obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti dana 09. listopada 2019. godine raspisalo je slijedeći

NATJEČAJ

za najbolji video rad na temu:

„ Lajkaj stvarni svijet, a ne virtualni“

Natječaj će biti otvoren od 10. listopada 2019. do 15. studenog 2019.

U nagradnom natječaju za najbolji video rad na temu: „Lajkaj stvarni svijet, a ne virtualni“ mogu sudjelovati svi učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Vukovarsko-srijemske županije. Učenici se na natječaj mogu prijavljivati u skupinama. Jedna skupina učenika može  na natječaj prijaviti samo jedan rad.

Natječajem se želi potaknuti učenike da na kreativan i inovativan način pokažu svoje znanje i stav prema ovisnostima modernog vremena, promicanju pozitivnog razvoja mladih, razvijanja pozitivne slike o sebi, poticanje mladih na prihvaćanje pozitivnih stavova prema sebi, drugima i svom zdravlju, prevencija rizičnih ponašanja, te da afirmiraju pozitivne i zdrave stavove i životne odabire.

Tema video radova koji se podnose u svrhu ovog natječaja treba biti prevencija ovisnosti o internetu i društvenim mrežama i mogu trajati od 2 do 5 minuta.

Prijavljeni radovi ne smiju koristiti sadržaj zaštićen autorskim ili drugim pravima intelektualnog vlasništva drugih osoba bez njihova odobrenja.

Svaki prijavljeni rad treba sadržavati podatke o učenicima (ime, prezime, razred, naziv škole) i mentoru ( ime i prezime te podaci za kontakt).

Vrednovanje radova izvrši će prosudbeno povjerenstvo koje će sastaviti Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i drugih ovisnosti.

Radovi će se vrednovati po kriterijima: primjerenost zadanoj temi i kreativnost. Radovi koji ne budu zadovoljavali prevencijske standarde neće se vrednovati.

Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i drugih ovisnosti nagradit će sudionike za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto.

Sudionici natječaja u cijelosti prihvaćaju i slažu se s uvjetima sudjelovanja, te slanjem radova daju pravo iskorištavanja svojih radova za nekomercijalne svrhe Povjerenstvu za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i drugih ovisnosti i pristaju da se isti mogu koristiti u promotivne svrhe, uključujući objavu na mrežnim stranicama Vukovarsko-srijemske županije, te u medijima.

Radovi se mogu dostaviti osobno ili poštom na adresu:

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za socijalnu skrb

Sa naznakom: Za natječaj „Lajkaj stvarni svijet, a ne virtualni“

Glagoljaška 27

32100 Vinkovci.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 032/344-214, ili na adresu ruzica.cavar@vusz.hr

                                                                                              PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                                                          JOSIP DABRO

KLASA: 530-08/19-01/

URBROJ:2196/1-04-19-2

Vinkovci, 10.listopada 2019.