Vukovarsko-srijemska županija u suradnji sa Općinom Andrijaševci po prvi puta ove godine organizira manifestaciju pod nazivom „GastRo A“ s ciljem promocije proizvodnje slavonskih mesnih proizvoda sa naglaskom na kobasice i kulenove seke kao tradicionalnih proizvoda ovog kraja. Kako bi naše slavonsko-srijemske proizvode diverzificirali i omogućili proizvođačima bolji plasman na tržištu kroz stvaranje standardiziranih procedura pripreme, prerade i sušenja proizvoda pozivamo sve zainteresirane subjekte koji se bave preradom i proizvodnjom kobasica i kulenovih seka da se prijave za ocjenjivanje kobasica i kulenovih seka putem e-maila Općine:  opcina-andrijasevci@vk.htnet.hr dostavljanjem skeniranog popunjenog prijavnog obrasca najkasnije do 22. travnja 2024. godine do 15:00 sati.

Prijaviti se mogu sve fizičke i pravne osobe s odgovarajućom registracijom.

Uzorci se dostavljaju do 25. travnja 2024. godine do 15:00 sati u prostorije Općine Andrijaševci, Vinkovačka 6,  32271 Rokovci. Potrebno je dostaviti zapakirani i nenačet proizvod. 

Ocjenjivanje kobasica održati će se 27. travnja od 9:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Andrijaševci, Vinkovačka 6 32271 Rokovci.

Priznanja će se dijeliti u dvije kategorije:

  • Kobasica
  • Kulenova seka

Svi osvajači nagrada biti će nagrađeni prigodnim priznanjima.

Prijavni obrazac pronađite na slijedećem linku: https://www.andrijasevci.hr/index.php/novosti-vijesti/1414-poziv-za-dostavljanje-uzoraka-za-ocjenjivanje-kobasica-i-kulenovih-seka