Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo Poziv Program ulaganja u zajednicu.

Program ulaganja u zajednicu odražava potrebe šire lokalne zajednice za ulaganje u obnovu, izgradnju i rekonstrukciju građevina javne namjene čija će provedba pridonijeti jačanju socijalne kohezije, izvornih vrijednosti, vjerskih sloboda i očuvanju kulturne baštine, kao i druge građevine javne namjene koje imaju utjecaj na širu lokalnu zajednicu.   

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su neprofitne organizacije iz područja zdravstva, obrazovanja, kulture i socijalne skrbi te vjerske zajednice, vlasnici građevina javne namjene u kojima podnositelji zahtjeva provode aktivnosti za zadovoljenje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih i vjerskih potreba u zajednici, a koje pridonose cilju Programa. 

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti jednom podnositelju iznosi 500.000,00 kuna s PDV-om.  

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, sanaciju,  modernizaciju i adaptaciju građevina javne namjene.  

Rok podnošenja zahtjeva je 6. travnja 2020. godine.

Više o Programu ulaganju u zajednicu na linku:

https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-ulaganja-u-zajednicu/4202