REPUBLIKA HRVATSKA         

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

Upravni odjel za turizam i kulturu    

KLASA: 612-01/20-01/08
URBROJ: 2196/1-13-20-4Poziv na radionicu vezan uz Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu

Poštovani,

Upravni odjel za turizam i kulturu Vas poziva na radionicu vezan uz Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu na kojoj će se prijaviteljima detaljno objasniti cjelokupni postupak prijave, obrade prijavnica, ocjenjivanja i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava.

Radionica će se održati 2. 3. 2020. godine u Velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije na adresi Županijska 9, 32 000 Vukovar s početkom u 11:00 sati.

S poštovanjem,

Pročelnica:

Marija Budimir, prof.