Pozivamo Vas na radionicu na temu Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu na kojoj će se prijaviteljima detaljno objasniti postupak prijave, obrade prijavnica, ocjenjivanja i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava. 

Radionica će se održati u petak, 7. listopada 2022. godine u velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije, Glagoljaška 27, Vinkovci, s početkom u 8:00 sati.